هدایای تبلیغاتی

طراحی و چاپ انواع هدایای تبلیغاتی را با ما تجربه کنید.
امکان طراحی و تولید هدایای اختصاصی برای شرکت ها وجود دارد. همچنین اگر به دنبال قیمت مناسب تر می باشید امکان استفاده از هدایای عمومی می باشد.

هدایای اختصاصی شکل و نمونه کامل مطابق با سلیقه شما طراحی و تولید می گردد ولی هدایای عمومی از وسایل و امکانات موجود در بازار استفاده می گردد و نام یا مشخصات شما به روی آن حک یا چاپ می گردد.